Inschrijven

Maak een weloverwogen keuze.
Wij begrijpen dat het belangrijk is om een weloverwogen keuze te maken voor een onderwijs- en opvang plek. Met die reden nemen wij graag de tijd voor een kennismakingsgesprek welke gecombineerd wordt met een rondleiding. Het kennismakingsgesprek wordt gepland met de intern begeleider of directeur van het kindcentrum.

Tijdens dit gesprek vertellen wij wat u van ons kunt verwachten binnen het kindcentrum. U kunt uw vragen over het onderwijs en de opvang stellen en u maakt door middel van een rondleiding kennis met ons gebouw, de kinderen en de medewerker. Wanneer u onder onderwijstijd komt, proeft u de sfeer en kunt u bepalen of ons kindcentrum een passende plek is voor u en uw kind.

Belangrijk: Helaas kunnen wij geen zij-instromers voor leerlingen uit 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017. Leerlingen uit 2018 en 2019 komen op een wachtlijst. 

Wij werken met een wachtlijst voor kinderen uit 2018 en 2019. 
'Door de vele inschrijvingen hebben wij het besluit moeten nemen om te gaan werken met wachtlijsten. Concreet betekent dit dat we een wachtlijst hebben voor kinderen geboren in 2018 en 2019 en dat kinderen NIET DIRECT kunnen worden geplaatst. Hoewel wij elk kind een onderwijsplek naar keuze gunnen, moeten wij deze keuze maken om de veiligheid van onze kinderen en de  kwaliteit van onderwijs die past bij onze visie te kunnen waarborgen.'

Brochure en inschrijfformulier 
Tijdens de afspraak ontvangt u onze brochure en een inschrijfformulier. Wij vragen u deze binnen een maand ingevuld te retourneren. Binnen 10 werkdagen na ontvangst van het formulier kunt u een voorlopige bevestiging verwachten.
U kunt het ingevulde formulier mailen naar directie.willemeggert@opspoor.nl. 

Wennen
Zo'n vier weken voorafgaand aan de dag dat uw kind 4 jaar wordt, wordt u door één van de onderbouwleerkrachten uitgenodigd voor een kennismaking. Zij maken wenafspraken met u. 

Zij-instromers 
Wij streven ernaar om al onze kinderen een passende onderwijs en opvangplek te bieden en stellen onze groepen elk jaar opnieuw met zorg samen. Wanneer een kind wordt aangemeld dat eerder een andere onderwijsinstelling bezocht, nemen wij altijd contact op met deze onderwijsinstelling voordat over wordt gegaan tot inschrijving. Dit doen wij om te kunnen bekijken of ons onderwijsaanbod voldoende passend is bij het kind dat wordt aangemeld. 

U kunt een afspraak maken voor een kennismaking en rondleiding door:
  • de volgende link te volgen:Rondleiding aanvragen
  • telefonisch contact op te nemen via 0299-421385
  • een mail te sturen naar: directie.willemeggert@opspoor.nl
Broertjes & zusjes
Wij vragen u broertjes en zusjes zo snel mogelijk bij ons aan te melden in het geval u gegarandeerd wil zijn van een onderwijsplek op KC Willem Eggert. U kunt een inschrijfformulier opvragen bij de directie of intern begeleider van KC Willem Eggert of leerkracht van uw kind. 

 

Medewerkers aan het woord

Collega's van opvang & onderwijs leren veel van en met elkaar!