Home

Alles onder één dak
Binnen ons kindcentrum werken pedagogisch medewerkers en onderwijsmedewerkers onder één dak samen met als doel de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Door de intensieve samenwerking tussen alle medewerkers, ontstaat er een duidelijke doorgaande leerlijn en lopen opvang en onderwijs vloeiend in elkaar over. Kinderen verblijven de gehele dag onder hetzelfde dak, dat geeft rust. Voor u en uw kinderen. 

Eén pedagogische visie, één lijn
Binnen KC Willem Eggert zijn alle leerkrachten en pedagogisch medewerkers opgeleid in het werken met 'De Vreedzame School'. Dit is een programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt het kindcentrum als leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor verschillen tussen mensen. 

Informatie over 'De Vreedzame School'
 

 

vertrouwen

Vertrouwen als basis voor samenwerken

verbinden

Samenbrengen van alle activiteiten binnen ons kindcentrum

meesterschap

Professionaliteit en continue ontwikkeling binnen opvang en onderwijs

Ouders aan het woord

"De sfeer binnen KC Willem Eggert voelt als thuiskomen."