SPURD

Partner op het gebied van sport & bewegen

Kindcentrum Willem Eggert heeft een nauwe samenwerking met SPURD, die zowel onder onderwijstijd als daarna een aanbod verzorgt op het gebied van sport & bewegen.

Onderwijstijd
Kinderen van groep 3 t/m 8  krijgen tweemaal per week 45 minuten bewegingsonderwijs van een vakdocent bewegingsonderwijs van SPURD. Kinderen van groep 1/2 krijgen dit één keer per week.

Peuters
Onze peutergroepen krijgen eens per week 30 minuten bewegingsonderwijs van een vakdocent bewegingsonderwijs van SPURD.

Naschools aanbod
Gedurende het gehele schooljaar heeft SPURD een sportaanbod samengesteld waar kinderen van Kindcentrum Willem Eggert aan kunnen deelnemen. 

Medewerkers aan het woord

Heerlijk om op deze plek te mogen werken!