Studenten op KC Willem Eggert

Het kindcentrum 
Kindcentrum Willem Eggert biedt een veilig pedagogisch klimaat als basis voor leren. Medewerkers, kinderen en ouders vormen samen een minimaatschappij die dient als oefenplaats voor onze kinderen en waar het van fouten nodig is om tot leren te komen.

We zijn ambitieus en stellen hoge doelen met betrekking tot het ontwikkelen van de basisvaardigheden op het gebied van rekenen, lezen, taal en burgerschap.

Het team weet 'Hoe leren werkt' en maakt gebruik van wetenschappelijk onderbouwde bronnen voor de ontwikkeling en vormgeving van het onderwijs. Ieder teamlid is onderdeel van een professionele leergemeenschap, waarbinnen onderzoeksmatig met elkaar gewerkt wordt aan de onderwijsontwikkeling.

Omgeving
KC Willem Eggert bevindt zich in het centrum van Purmerend naast
'Het Hertenkamp'. De omgeving met, parken, station en het winkelgebied op loopafstand, biedt veel gelegenheid tot omgevingsleren.

Leerlingpopulatie 
KC Willem Eggert heeft een gemiddelde weging en spreiding, wat betekent dat onze leerlingpopulatie een afspiegeling is van de Nederlandse samenleving.

Gebouw
Binnen KC Willem Eggert huisvesten we 12 onderwijsgroepen en een peutergroep.De inrichting van het gebouw oogt modern, opgeruimd en schoon. De groepsruimtes grenzen aan een tweetal gezamenlijke ruimtes waar diverse werkplekken en de bibliotheek is gesitueerd. Er is een eigen gymzaal.

Het Team
Het team bestaat uit zo'n 30 vaste opvang- en onderwijsmedewerkers uit alle leeftijdscategorieën die met en van elkaar leren. Eenieder levert een bijdrage in een van de professionele leergemeenschappen (plg's)  die het kindcentrum rijk is. Binnen de plg's wordt onderzoeksmatig gewerkt aan opdrachten ten behoeve van de ontwikkeling van het onderwijs. Door deze werkwijze is het team zelf eigenaar van de onderwijsontwikkeling en borging binnen KC Willem Eggert.


Opleiden studenten
Binnen KC Willem Eggert leren we met en van elkaar. Alle medewerkers leveren een professionele bijdrage aan het opleiden en daarmee zit het opleiden van toekomstige collega's in ons DNA.

Als student ben je vanaf de eerste dag onderdeel van ons team. Dat betekent dat je:
 • Op professionele wijze wordt begeleid; 
 • Gezien wordt en jouw mening ertoe doet; 
 • Welkom bent tijdens studiedagen, teamwerkmomenten, teamuitjes, etc; 
 • Welkom bent om aan te sluiten een van onze professionele leergemeenschappen.
Verwachtingen
Wij verwachten van onze studenten een professionele en lerende houding. Als lid van ons team ben jij een visitekaartje naar buiten. Wij verwachten van jou dat je je professioneel presenteert en algemene normen en waarden in acht kan nemen.Concreet betekent dit dat:
 • Je laat zien dat je graat wil leren; 
 • Je je inzet om onze kinderen van jou te laten leren;
 • Je een vriendelijke en beleefde houding hebt richting kinderen, ouders en medewerkers;
 • Je gemaakte afspraken nakomt en nauwkeurig werkt; 
 • Je er verzorgd uitziet en representatief gekleed gaat;
 • Op tijd bent en in ieder geval van 8.00u tot 16.00u aanwezig bent;
Beoordeeld met een 8,5
De afgelopen drie jaar waarderen onze stagiaires ons stageaanbod met een 8,5 en daar zijn we trots op!

Zoek jij een stageplek? 
Wanneer je interesse hebt in een stageplaats binnen ons Kindcentrum kun je een motivatiebrief sturen naar directie.willemeggert@opspoor.nl met daarin de volgende informatie:
 • Wie ben jij?
 • Welke opleiding doe je?
 • Welke periode wil je stage komen lopen?
 • Waarom wil je binnen KC Willem Eggert stage lopen? 
 • Wat wil je komen leren en wat heb je daarvoor nodig van ons? 
 • Wat kan jij ons brengen en wat kan je ons leren? 

 

Medewerkers aan het woord

Collega's opvang & onderwijs leren veel van en met elkaar!