Contact

KC Willem Eggert
Jan van Egmondstraat 14
1441 HM Purmerend

0299-421385

Directeur:                Linda Hanraads
Mailadres directie:    directie.kcwillemeggert@opspoor.nl

Intern begeleider:    Mieke vd Putte
Mailadres IB:           ib.kcwillemeggert@opspoor.nl 

 

Medewerkers aan het woord

Collega's van opvang & onderwijs leren veel van en met elkaar!