Fijne vakantie!

08-07-2021
Vandaag namen alle kinderen afscheid van onze onderwijsmedewerkers, de vakantie begint. 
U heeft uw waardering doen blijken, door ons te overladen met chocolade, bloemen en cadeaus, waarvoor dank!

We kijken terug op een bewogen schooljaar. Een jaar waarin u als ouders voor de tweede keer op een rij gedwongen werd om een deel van onze onderwijstaken over te nemen. Een jaar waarin kinderen, medewerkers én ouders grote sprongen maakten op het gebied van digitale vaardigheden en waarin de samenwerking binnen de units werd versterkt omdat collega's gezamenlijk de verantwoordelijkheid namen om onze kinderen de ondersteuning te bieden die zij nodig hebben. Talenten werden benut en er weer van en met elkaar geleerd. 

De afgelopen maand hebben we alle onderwijsresultaten op het gebied van taal en rekenen op een rijtje gezet. We kennen het uitgangspunt voor de start van het schooljaar. We weten waar de focus ligt en nemen in de laatste vakantieweek de tijd om onze pijlen te richten op de doelen voor het komende schooljaar. We gaan weer knallen, want corona of niet.. wij blijven ons ontwikkelen. 

Het afgelopen jaar werden verschillende cursussen en workshops door onze medewerkers gevolgd en ook namen zij actief deel aan de verschillende netwerken binnen OPSPOOR.  De samenwerking met NKT werd uitgebreid en er werd in H20 een dijk van een musical neergezet door leerjaar 8 waar ouders gelukkig bij aanwezig mochten zijn. Volgend jaar werken we voor het eerst samen met 'Hallo Muziek!' een nieuwe partner die de muzieklessen voor unit 1-2 en unit 3-4 gaat verzorgen. Meester Lorenzo blijf namens Spurd drie dage verbonden aan het kindcentrum en Wherelant en Muziekschool Waterland blijven ook hun steentje bijdragen.   

We blijven het onderwijs ontwikkelen en het aanbod verbreden omdat wij erin geloven dat we kinderen naast het leren excellente vaardigheden op het gebied van rekenen, lezen en taal ook volop moeten ondersteunen bij het ontwikkelen van van creatieve vaardigheden. Oplossingsgericht en creatief denken, samenwerken en sociale vaardigheden zijn voorbeelden van vaardigheden die niet overgenomen kunnen worden door machines. 
Met die reden investeren we in nieuwe samenwerkingsrelaties en zijn we continu op zoek naar onderwijsmedewerkers die zich met een expertise aan KC Willem Eggert willen verbinden. Meester Kay blijft tot aan de kerstvakantie en verzorgt de muzieklessen van de bovenbouw en daarnaast mogen we Juf Bo verwelkomen die filosofielessen gaat verzorgen. 

Al met al beloofd ook volgend schooljaar weer een bewogen jaar te worden. Wij hopen van harte dat we corona met al z'n varianten mogen uitzwaaien in de zomervakantie en dat zowel u als wij volgend jaar een ononderbroken schooljaar tegemoet kunnen zien. 

Voor nu wensen we alle kinderen, ouders én medewerkers een hele fijne vakantie toe. Ik wil u danken voor uw support, medewerking en vertrouwen. Geniet in binnen of buitenland, maak mooie herinneringen met uw dierbaren en kom weer uitgerust en vol energie weer terug in augustus. 

Fijne vakantie namens Team Kindcentrum Willem Eggert,

Linda Hanraads
Directeur KC Willem Eggert 

Ouders aan het woord

De sfeer binnen KC Willem Eggert voelt als thuiskomen