Hulde aan onze nieuwe mediatoren!

01-10-2021
Vandaag hebben onze 22 studenten die de opleiding tot mediator hebben gevolgd examen gedaan.

Ze zijn allemaal met vlag en wimpel geslaagd en er zijn zelfs al twee kinderen die een écht conflict mochten oplossen.

De kinderen hebben allemaal op officiële wijze hun diploma met roos ontvangen en natuurlijk hebben we échte champagne gedronken.

We zijn super trots op deze kanjers die er met elkaar voor gaan zorgen dat we conflicten op een nette en verantwoordelijke manier gaan leren oplossen.

Medewerkers aan het woord

Collega's van opvang & onderwijs leren veel van en met elkaar!