NKT Purmerend

Partner op het gebied van spel, dans & zang

Kindcentrum Willem Eggert heeft een nauwe samenwerking met NKT dat zowel onder onderwijstijd als daarna een aanbod verzorgt op het gebied van spel, dans & zang. 

Onderwijstijd
Kinderen van leerjaar 1 t/m 8  krijgen gedurende het schooljaar een blok van 16 lesweken onderwijs op het gebied van spel, dans & zang. Een les duurt, afhankelijk van de leeftijd van de kinderen 30 á 60 minuten. Voor de leerlingen van leerjaar 7 & 8 geldt dat zij leskrijgen op de NKT locatie aan de Gedempte Singelgracht 16 te Purmerend. 

Ouders aan het woord

Praktisch... opvang en onderwijs op dezelfde locatie!